finally!


Ito ang digital na edisyon ng ating Pambansa-
Demokratikong Paaralan.

Dinisenyo ang PADEPA Digital upang makaagapay sa mas mabilis, sistematiko at regular na pagpapalaganap ng mga materyal para sa masigla at tuluy-tuloy na paglulunsad ng edukasyong pampulitika sa hanay ng malawak na masa at ng mga aktibista ng pambansa-demokratikong kilusan. Sa minimum na rekisitong mga kagamitan gaya ng kompyuter at printer, maaari nang magparami ng kopya ng mga babasahin at iba pang kagamitang pang-PADEPA mula sa cd-rom/website na ito. (read more)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to finally!

  1. Thanks for the email at our prop-e group. We have sounded the annoucement. Every here is excited. We can now maximize our LCD projectors here.-:))-K

  2. adarna says:

    glad to spread the word, kalovski! para sa ating lahat ito. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s