‘To egg is human.’

LITANYA NG MGA ITLOG NA IBINATO KAY GEN. ESPERON

Hindi, hindi masama ang loob namin na ginamit kaming sandata ng mga estudyante laban kay Gen. Hermogenes Esperon. Kung tutuusin, iyon na nga lang ang maiaambag namin sa protesta nila. ‘Egg’s a crazy nation, kailangan nang mag-alsa (at hindi lang umalsa)’ ika nga ng isa pang katoto namin.

Ang totoo, masamang-masama ang loob namin dahil hindi tumama kay Hen. Esperon ang karamihan sa amin. Sayang! Ito na nga siguro ang sumpa sa aming mga itlog, wala kaming kakayanang umasinta. Walang kamay, walang pakpak, walang paa. Kaya gustuhin man naming sumapul sa kanyang pagmumukha, hindi namin ito nagawa. Kaya kung mayroong dapat mag-public apology, kami iyon. At hindi kay Hen. Esperon kundi sa mga estudyante.

Pagpasensyahan niyo na po, itlog lang.

Kaya bayaning maituturing ang dalawang itlog na tumama sa tagiliran ng mukha ng heneral. Noong isang araw lang ay ginawaran na namin sila ng katangi-tanging parangal. Kahanay na nila ang dakilang itlog na tumama dati kay Eggsterminator Arnold Schwarzenegger. Mabuhay sila!

Isa pa, namumuhi rin kami sa paninirang-puti (paninirang-puri) ni Hen. Esperon sa amin. Akalain niyo ba namang ihalintulad ang mga estudyanteng nagprotesta sa ‘bad eggs!’. Sukdulan na ito. Para sa kaalaman ng lahat, ang bad eggs sa aming kaharian, iyong pinakamabaho, balisa at patapon nang maituturing, ay walang-iba kundi ang tulad nina Hen. Esperon mismo! Sila iyong mga nasasangkot sa malawakang pandaraya, sa panunupil at pagpatay, sa walang-hiyang pananakip-butas sa bugok na ngang gobyerno!

At ngayon nga, ginawa pang three-star general ni Gloria BUGOKpagal-Arroyo itong si Hen. Esperon. Magsama-sama silang mga bugok. Isama pa nila ang walang sing-lansang si Retired Gen. Jovito Palparan. Ang dasal lang namin, umalingasngas ang baho nila sa buong mundo nang matauhan naman ang mga nag-aalinlangan at nagmamaang-maangan pa sa tunay na eggsperience sa Pilipinas.

Siguro, kapag nangyari ito, pupuwede muna kaming magpahinga. Pero hangga’t nananatili ang mga bugok sa gobyerno, susugod at susugod ang aming mga katoto! Hindi namin siya mapapatawad. Sukdulan mang maging egg omelet kami o maging scrambled eggs with cheese, o tumanda na’t maging itlog na maalat. Susundan siya ng mga itlog kahit saan pa siya mapunta. Ang babala namin kay Hen. Esperon at sa mga bugok na tulad niya, iwasan nilang mapadpad sa mga lugar na maraming itlog. Ngayon pa lang, inihahanda na namin ang aming battleplan. And this is not an eggsaggeration!

Bilang pagtatapos, hihiramin namin ang tanyag na mga kataga: ‘To egg is human.” Period.

ESPERON
Eggs Strike against Plunderers, Evils, Rogues and Oppressors of the Nation

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s